Prednosti koje Vam pruža internet marketing

prednosti internet marketinga

Digitalni marketing

Ovo je sve populaniji oblik oglašavanja danas, razlozi za to su mnogobrojni:

 • niži troškovi oglašavanja i promocije
 • precizno definisanje ciljne grupe potrošača
 • mogućnost globalnog oglašavanja
 • oglašavanje 24/7
 • praćenje i detaljna analiza kampanje
 • mogućnost prilagođavanja i prekida kampanje
 • nakon kraćeg vremena rezultati su vidljivi
 • investicije su merljive
 • praćenje novih trendova i poboljšanje poslovanja
 • trenutno najdelotvorniji oblik oglašavanja

 

Sam termin se prvi put počeo koristiti devedesetih godina, mada vuče korene još desetak godina unazad. Kako se sposobnost i razvoj uređaja za pristup digitalnom marketingu povećala i sam digitalni marketing je postao sofisticiraniji, a njegova prisutnost je  sve veća u svakodnevnom životu. Potrošači sve češće koriste Internet kako bi potražili informacije o proizvodima, uslugama, upoređivali cene… Polako raste broj onih koji se odlučuju za  kupovinu preko interneta – time ostvaruju uštedu vremena, imaju veću dostupnost proizvoda, uvid u raznorazne promcije, a zbog svega ovga su često i lojalniji ovom načinu kupovine.


Internet marketing kampanje

Marketing kampanje postaju sve prisutnije i efikasnije u poslovanju. Društvene mreže omogućavaju interakciju brendova sa svojim kupcima, kao i interakciju samih kupaca međusobno. Danas je uobičajeno da potrošači daju povratne informacije, bilo preko društvenih mreža, blogova ili web sajtova, o njihovom iskustvu sa proizvodom, uslugom ili brendom. Benefit ovoga je da preduzetnici dobijaju informacije iz prve ruke od svojih kupaca. Na osnovu toga mogu da zaključe šta treba promeniti u poslovanju, i da lako utvrde koja od društvenih platformi dobro funkcioniše za njih. Kao takav, digitalni marketing postao je prednost za brendove i preduzeća. Ovaj vid međusobne komunikacije kupaca ima veći utitacj, jer ne dolazi direkto iz kompanije, sami kupci više veruju drugim kupcima i njihovim iskustivma. Preduzeća dodatno podstiču ove razgovore putem svojih medijskih kanala i upravljajui povratnim informacijama na odgovarajući način. Sve ovo može povećati kvalitet odnosa između novih i ptencijalnih potrošača, kao i podizanje svesti o brendu.

 

Tradicionalni marketing vs Internet marketing

Kao što sam već spomenula, jedna od najvećih prednosti digitalnog marketinga je komunikacija između određenog brenda i kupaca,  kao i samih kupaca međusobno što samo po sebi može biti dobar vid viralnog marketinga. Inače, ovo su dva potpuno različita pristupa marketingu.

 

Tradicionali marketing

Podrazumeva sve ono što vidimo na televiziji, bilbordima, novinama, radiju… Bez tradicionalnog marketinga koji se razvijao decenijama ne bi postojao ni digitalni. Većina ljudi koji se odluče za tradicionalni način oglašavanja verovatno ima “višak para” ali i nedovoljno informacija o internet marketingu. Ne kažem da se moramo potpuo odreći tv i radio reklama, samo želim da ukažem na prednosti i uštedu koju možete postići sa digitalnim marketingom.

Tehnologija se sve intenzivinje razvija i mi se moramo prilagođavati novim standardima. Sa pojavom internet marketinga su isplivala sva ograničenja koja nam pruža tradicionalni vid oglašavanja, kao na primer to da su njegovi rezultati potpuno nemerljivi, domet ograničen, nije baš dostupan svima jer je za reklamu na tv-u potrebno izdvojit pozamašnu sumu novca. Jedna od najvećih mana je što sa ovim vidom marketinga nemamo nikavu interakciju sa kupcima, što se kod internet marketinga pokazalo kao jedan od veoma bitnih faktora prodaje.

prednosti internet marketinga

 

Internt marketing 

Prednosti internet marketinga su te da možemo pratiti ceo kupovni ciklus i svaki najsitniji detalj u toj fazi. Na osnovu toga možemo tačno odrediti šta je to na šta trebamo obratiti više pažnje, a šta ne prolazi kod kupaca. Još jedna od bitnijih stvari je da je lako merljiv.  Reakcija tržišta u odnosu na Vašu kampanju je odmah vidljiva, dok kod tradicionalnih medija to traje.  Možemo sami odrediti koliki nam je budžet i na pametan način raspolagati s njim, tako da nam svaka buduća kampanja bude uspešnija.

Aktuelnu kampanju možemo prekinuti u bilo kom momentu i odmah zatim postaviti novu. Svi podaci su lako dostupni. Kampanju možete postaviti na više kanala, cilj je pronaći kanal koji Vam daje najbolje rezultate. Dakle to može biti reklama na Googlu – Google AdWords, Google Display, razne društvene mreže Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, kao i E-mail marketing kamanje, takođe jako bitne u poslovanju. Naravno sve zavisi od toga čime se bavite, na osnovu toga i određujete koji je tip kampanje najbolji za Vaše poslovanje.

 

Četiri ključna oblika naplate oglašavanja

Nije na odmet da Vam spomenem i na koji sve način možete vršiti plaćanje svojih kampanja:

 1. prema ugovorenom vremesnkom razdoblju,
 2. prema broju prikazivanja, tj. impresija (Cost Per Impression, CPM ili CPI),
 3. prema broju klikova (eng. Pay Per Click, PPC;  Cost Per Click, CPC),
 4. prema vrednosti akcije ( eng. Cost Per Action, CPA; Paz Per Action, PPA).

Svakako, izaberite onaj način koji će najbolje ići uz Vaš budžet ali i kapanju. Niko Vam ne može uzeti više para od onoga koliko ste spremni da date. Budite bez brige.

 

Broj kupaca je nemerljiv

Ne treba posebno naglašavati da je ovo jako vredno svakom preduzeću. I to treba pametno iskoristi. Vaša prednost je u tome, što vrlo lako, tačno i precizno možete odrediti ciljnu grupa potrošača. Filteri nam omogućavaju da se reklama prikaže korisniku koji traži nešto što je logički povezano sa Vašim proizvodom ili uslugom. Možete odabrati region na kom se želite reklamirati, zemlju i govorno područje gde želite da Vam se oglas prikaže, kao i kojoj starosnoj grupi da bude prikazan, muškarcima i ženama ili samo ženama :), ciljati ih po određenim interesovanjima, funkcijama… Mogućnosti su velike i treba ih pametno iskoristiti. Sa dobro definisanim ciljnim grupama obavili ste pola posla i ljudima (potencijalnim kupcima) nuditi ono što ih zapravo interesuje, u suprotom nema koristi ma koji da ste način oglašavanja primenili.

Možete vrlo jednostavno istražit ko Vam je konkurencija, videti sve njihove prednosti i iskoristiti to u svom poslovanju, (ne ukrasti njihov celokupan marketinški plan) nego iskoristiti kao ideju. Pored svih gore navedenih prednosti, izdvojila bih još jednu – digitalni marketing je dostupniji malim i srednjim preduzećima, jer ne zahteva veliki budžet, a novac koji uložite je svakako efektivniji.

 

I za kraj ne zaboravite na komunikaciju sa kupcima, koja je jako bitna u poslovanju i jedna od najvećih prednosti digitalnog marketinga. Znam da sam ovo već par puta ranije pomenula, ali to je zaista dragoceno. Zato ovo postaje sve popularniji oblik oglašavanja danas, i nastavlja tamo gde je tradicionalni način oglašavanja stao. To ne znači da se Vi morate opredeliti za jedan od ova dva vida oglašavanja, već da po potrebi i mogućnostima izaberete ono što Vašem poslovanju najviše odgovara.

Nadam se da će Vam ove informaciji biti od koristi i pomoći Vam u budućem poslovanju.

Do sledećeg posta 🙂

Popunite kratak upitnik i saznajte koji je Vaš digitalni potencijal

Ako još uvek niste sigurni koji vid digitalnog marketinga odgovara Vašem poslovanju, tu smo da Vam pomognemo.

Ispuni upitnik